Hormajärvi yhdistys

 • Ajankohtaista Hormajärvellä


  Hormajärven hapetus 2017 vuosiraportti
  Raportti luettavissa PDF muodossa tästä linkistä: Hormajärven hapetus 2017


  Hormajärvi-yhdistys ry:n vuosikokous


  Lauantaina 28.7.2018 klo 13:00


  Paikka: Roution koulu, Osoite:Havumetsäntie 4, 08350 Lohja


   

  Kokouksen aluksi Tutkimuspäällikkö Anne Liljendahl Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö Ry:stä kertoo Hormajärven tilasta,hoito- ja kunnostustoiminnan vaikutuksista sekä esittelee ehdotuksen uudeksi kunnostussuunnitelmaksi 2019-2025.

                     

  JÄSENKIRJE - Joulukuu 2017                      

  Arvoisat Hormajärvi-yhdistyksen jäsenet, Sateinen syksy on nostanut Etelä-Suomen järvien vedenkorkeudet ennätyskorkealle. Paikkakohtaisesta vesitilanteesta tietoa: http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

  Myös Hormajärven vedenkorkeus on tavallista suurempi. Hormajärven vesitilanne ja ennuste: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/23/l230251001x/wqfi.html

  Hoitokalastus: Syysnuottaukset tehtiin välillä 30.10.-8.11.2017. Nuottausurakoitsija oli Jomiset Oy. Nuottaustalkoisiin osallistui muutamia Hormajärveläisiä. Nuottausten kokonaissaalis oli 1750 kg, josta yli 85% oli särkeä. Yhdistyksen Facebook-sivuilla on kuvia ja videoita nuottauksesta.https://www.facebook.com/hormajarvi/

  Hoitokalastuksen saaliin nouti elintarvikeyritys Järki Särki Oy: https://www.jarkisarki.fi/Hormajärvi-yhdistyksen hallitus kiittää jäseniä tuesta sekä lahjoituksista Hormajärven hoidon ja kunnostuksen hyväksi sekä toivottaa kaikille:

  Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018.
  Terveisin, Anna-Stiina Heiskanen
  Hormajärvi-yhdistyksen puheenjohtaja,
  anstiheiskanen@gmail.com

  JÄSENKIRJE - Lokakuu 2017

  Arvoisat Hormajärvi-yhdistyksen jäsenet, Syksyn merkit ovat jo ilmassa. Puut värjäytyvät ruskaan ja kuikat ja muut vesilinnut ovat lähteneet eteläisille maille. Hormajärven vesi viilenee ja hapettimet on jo pysäytetty syyskierron ajaksi.

  Kesäjuhlat ja vuosikokous vietettiin onnistuneesti 29.7.2017 Kanneljärven opistolla. Yhdistyksen hallituksessa jatkavat edelleen:

  Puheenjohtaja Anna-Stiina Heiskanen, 0440 586114, anna-stiina.heiskanen@ymparisto.fi
  Sihteeri: Risto Natunen, risto.s.natunen@welho.com
  Rahastonhoitaja: Erkki Tuominen, erkki@phone.fi

  Muu hallitus:

  Hannu Teinilä, hannu.teinila@elwia.fi
  Riikka Ventelä, riikka.ventela@gmail.com
  Anssi Vottonen, anssi.vottonen@gmail.com
  Hilkka Hyrkkö, hilkka.hyrkko@hotmail.com (varajäsen)
  Jussi Rängman, jussi.rangman@pp1.inet.fi (varajäsen)
  Matti Törhönen, mtorho@gmail.com (varajäsen)

  Muinaistulet loimusivat Hormajärven rannalla Suomen luonnon päivänä lauantaina 26.8.

  Hormajärven kunnostus oli mukana 100 suomalaista vesistötekoa kampanjassa ja pääsi mukaan 10 parhaan joukkoon, mutta ei kuitenkaan tullut valituksi yleisöäänestyksessä kolmen innostavimman vesistöteon joukkoon, jotka palkittiin Silakkasoudun yhteydessä Helsingissä 1.10.

  Kuormituksen vähentäminen: Pro Agrian Timo Niemelä tekee suunnitelman Paloniemen alueen ojien ja kosteikkojen kunnostamisesta lokakuun aikana sekä selvittää mahdollisuuksia Koivulan alueen ojakunnostukseen ja kosteikon rakentamiselle.

  Hoitokalastus: Syysnuottaukset on alkaa maanantaina 30.10.2017. Nuottausurakoitsija on Jomiset Oy. Nuottaustalkoisiin toivotaan osallistujia. Ilmoittakaa mahdollisesta osallistumisestanne hallituksen jäsenille.

  Ohessa jäsenkortit, joilla saa alennusta muutamasta Lohjalaisesta liikkeistä.

  Terveisin,
  Anna-Stiina Heiskanen
  Hormajärvi-yhdistyksen puheenjohtaja.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Hormajärven tila-arvio ja hoidon vaikutukset (2016-2017) – esitys yhdistyksen vuosikokouksessa 29.7.2017, laatinut Anna-Stiina Heiskanen. Arvio luettavissa tästä linkistä

  Yhdistyksen kesäjuhla ja vuosikokous järjestetään lauantaina 29.7.2017 KANNELJÄRVEN OPISTOLLA, KARSTUNTIE 537

  OHJELMAA KELLO 10:30 ALKAEN

  YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS ALKAEN KELLO 14:00  Tervetuloa kuulemaan Hormajärven viimeisimmät uutiset, tietoa järven kasveista ja eläimistä, sekä rantakiinteistöjen jätevesien hyvästä käsittelystä. Ohjelmassa myös perinteiset veneajelut ja arpajaiset, musiikkia sekä lounas. Ennen vuosikokousta mielenkiintoiset esitelmät Hormajärven kaloista ja kalaistutuksista sekä järvikunnostuksesta. Ohjelmaa ja tapahtumia kesäjuhlissa Koko kesäjuhlien ohjelma luettavissa tästä linkistä

  Opiston rannassa luontorasti: Tutkitaan Irma Rouhiaisen opastuksella Hormajärven vesikasveja ja eläimiä klo 10:30-12:30

  Perinteinen veneajelu Hormajärvellä

  Rantakiinteistöjen jätevesineuvontaa

  Länsi-Uudenmaan LINKKI-hajajätevesihankkeen(www.hajavesi.fi) neuvoja Minttu Peuraniemi paikalla opiston aulassa klo 11:00-13:00LOUNAS opiston ruokasalissa  klo 11-13

  Hormajärviyhdistyksen INFOPISTE

  OHJELMA KOKOUSSALISSA, ALKAEN KLO 13:00

  Musiikkiesitys:Esko Airikka laulaa kesäisiä lauluja Pekka Ilmarinen: Hormajärven kaloista ja kalaistutuksista

  Ilkka Sammalkorpi Rehevien järvien kunnostus Suomessa ja hoitokalastuksen mahdollisuudet YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS ALKAEN KLO 14: Sääntömääräiset asiat.

  Jäsenkirje toukokuu 2017

  Hormajärven hapetuksen vuosiraportti 2016 (Vesi-Eko)

  Purovesitulokset huhtikuu 2017 luettavissa tästä linkistä.

  Hormajärven valuma-alueella toteutettu maastokatselmus 20.04.2017 luettavissa tästä linkistä.

  Hormajärven näkösyvyyden mittauskampanja alkaa. Kokoonnumme ensimmäisen kerran 21.5.2017 klo 14 Hiidensaari 13, eli Hiidenrannassa, josta lähdemme veneillä mittamaan näkösyvyyttä. Halukkaat voivat saada oman valkolevyn mittaustoimintaa varten.

  Lisätietoja: Anna-Stiina Heiskanen

  Oheisista linkeistä voi saada tietoa näkösyvyyden mittaamisesta ja mitä tämä mittaus kertoo.
  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCD2EB395-790C-402C-A496-11B1C66D49D3%7D/53827

  http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA40643B8-5F77-4AFB-A9D4-FB40463531F6%7D/99046

  Yhteenveto Hormajärven puromittauksista vuosina 1994-2013 luettavissa alla olevasta PDF linkistä.
  Puromittaukset

  Keräämme tietoja näkösyvyysmittauksista (valkolevy eli secchi-mittauksista) Hormajärvellä. Uusia näkösyvyyden mittaajia tarvitaan. Mikäli olet tehnyt mittauksia tai tarvitset valkolevyn niin lähetä viesti Anna-Stiina Heiskaselle (ks. alla).

  Avovesikauden aikana järjestetään näkösyvyysmittauksen opastuksia eri puolella Hormajärveä. Näistä ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/hormajarvi/).

  Verkkosivuille ja Facebook-sivuille toivotaan kuvia ja videoita jäsenistöltä. Lähetä kuvat hallituksen jäsenille tai lataa suoraan Facebook-sivulle. Hyödyllistä tietoa järvikunnostuksesta: Vesistökunnostusverkostohttp://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

  Moottoriajoneuvoilla järven jäällä ajaminen

  Hallituksen yksimielinen kanta on, että minkäänlainen moottoriurheilu ei ole suotavaa Hormajärvellä; ei kesä- eikä talviaikana.

  Mikäli asukkaita ja luontoarvoja häiritsevää ajamista tapahtuu usein,  Hormajärvi-yhdistyksen hallitus harkitsee mahdollisen moottoriajoneuvojen käyttökiellon hakemista järven alueella muuhun kuin yleiskäyttöoikeuden tarkoittamaan liikkumiseen.

  Hormajärvi yhdistyksen halllitus käsitteli kokouksessaan 29.1 moottoriajoneuvolla ajoa Hormajärven jäällä. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun yhdistyksen jäsen otti yhteyttä hallituksen jäseniin ja Lohjan kaupungin ympäristötoimeen, koska Hormajärven Maalahdella ajettiin moottoripyörillä huviajoa 8.tammikuuta. 

  Yhdistyksen jäsen koki jäällä ajamisen häiritseväksi ja oli yhteydessä myös poliisiin.

  Yhdistyksen yksimielinen kanta on, että minkäänlainen moottoriurheilu ei ole suotavaa Hormajärvellä, ei talvella eikä kesällä.

  Yhdistyksen keskeinen tehtävä on järven suojeleminen ja sen luontoarvojen vaaliminen ja asukkaiden viihtyvyyden huomioon ottaminen. 

  Jos vastaavanlainen asukkaita ja luontoa häiritsevä ajelu toistuu tai jatkuu, yhdistys harkitsee moottoriajoneuvojen käyttökiellon hakemista järvelle.

  Ohessa myös Lohjan kaupungin ympäristötoimen selvitys.

  Vesilain 2 luvun 3 §:ssä säädetään vesistön yleiskäyttöoikeudesta, joka sisältää oikeuden kulkea vesistössä ja sen jäällä aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä.  Lain esitöiden (HE 277/2009) mukaan kulkemisella tarkoitetaan ennen muuta siirtymistä paikasta toiseen, mutta myös muita liikkumisen muotoja, joihin ei sisälly siirtymistarkoitusta. Asianmukaisesta vesistössä kulkemisesta aiheutuvaa vähäistä haittaa vesialueen omistajalle, haltijalle tai muille intressitahoille on pidettävä hyväksyttävänä, koska kyseessä on tärkeä vesistön käyttömuoto. Esim. loma-asunnon rannan läheisyydessä tapahtuva vesihiihto, vesiskootterilla tai moottorikelkalla edestakainen ajo ei kuitenkaan täytä vaatimusta tarpeettoman haitan välttämisestä

  Mikäli yleiskäytön rajat ylitetään, asiaan voidaan puuttua jälkivalvonnalla (=valvontaviranomaisen antama kehotus tai vireille panema hallintopakko) tai rikosoikeudellisin keinoin. Rikoslain kotirauhaa turvaavat säännökset saattavat eräissä tilanteissa ulottaa kotirauhan turvaaman piirin sellaiselle vesialueelle, joka sijaitsee asunnon tai loma-asunnon välittömässä läheisyydessä ja olisi rinnastettavissa piha-alueeseen.

  Maastoliikennelain 4 §:n mukaan vesilain tarkoittaman  yleiskäyttöoikeuden mukaiseen jäällä liikkumiseen ei tarvita lupaa moottoriajoneuvoa käytettäessä  on vältettävä vahingon ja haitan aiheuttamista mm. luonnolle ja muulle ympäristölle sekä tarpeettoman häiriön aiheuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle. Moottoriajoneuvoilla tapahtuvat toistuvat tai pysyvät kilpailut ja harjoitukset edellyttävät maastoliikennelain 30 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa.

  Kuten alla on todettukin, ELY-keskukselta voi maastoliikennelain 8 §:n mukaan hakea moottoriajoneuvon käyttökieltoa tai rajoitusta tietylle jääpeitteiselle vesialueelle muuhun kuin yleiskäyttöoikeuden tarkoittamaan liikkumiseen.

  Vesiliikennelain perusteella määrätty nopeusrajoitus ei koske jääpeitteisellä vesialueella tapahtuvaa moottoriajoneuvoilla ajoa. jos jäällä ajaminen on toistuvaa ja tapahtuu samassa paikassa, katsoisin, että siihen pitää hakea meiltä lupaa. Jos kyseessä ollut yksittäinen tapahtuma, lupaa ei tarvitse hakea, mutta tarpeetonta haittaa ei saa silti aiheuttaa. Jos naapurit kokevat, että tarpeetonta haittaa on aiheutettu, voimme  haitan aiheuttajalle kehotuksen olla jatkamatta toimintaa tai hakea sille lupaa. Naapurit voivat myös halutessaan tehdä tutkintapyynnön poliisille (tai hakea vesilain 14 luvun 4 §:mukaista hallintopakkoa AVIsta, mutta se ei tässä tapauksessa varmaan ole  tarkoituksenmukaista toiminnan luonteen takia

  Uusi hallitus 2016-17 järjestäytyi  28.8. katso yhteystiedoista

  JUHLAVUODEN VALOKUVAUSLIPAILUN VOITTAJAT VALITTIIN

  Voittajakuva on"poikanen selässä", kuvaaja Marja Karjalainen

  VUOSIKOKOUS JA KESÄJUHLAT LA 16.7.2016

  Hormajärvi-yhdistyksen vuosikokoukseen ja yhdistyksen​

  25v-kesäjuhlat Kanneljärven opistolle, Karstuntie 537.​

  Ohjelma alkaa klo 10.

  Veneajelut Hormalla klo 10:30 ja 11:30.​

  Lounas opiston ruokalassa klo 11-13:00. 10€/henkilö.​

  25-vuotiskakkukahvitus.​

  Arpajaiset, kilpailuja.​

  Lohjan Kamarikuoro esiintyy.​

  Salin ohjelma alkaa klo 13.​

  Vuosikokous.​

  Puhujavieras: Vesi-Eko Oy:n toimitusjohtaja Erkki Saarijärvi​,

  aiheena Järven hapetus ja muut kunnostustoimet.​

  TERVETULOA !​

  JUHLAVUODEN VALOKUVAUSLIPAILU

  Teema on MINUN HORMAJÄRVENI.​

  Mikä on sinulle tärkeintä ja mieleenpainuvinta Hormajärvellä?​

  Kesänvietto, rapukesti, samoilu lähimetsissä, mökkeily,...​

  Lähetä yksi tai useampi kuva s-postiilla

  Anna jokaiselle kuvalle nimi.​

  Liitä mukaan yhteystietosi ( s-posti / puhelin) ja nimimerkkisi.​

  Kesäjuhlassa paras kuva valitaan yleisön äänestyksellä.

  Myös hieno palkinto on luvassa.​

  KOEKALASTUS HORMALLA VIIKOLLA 34/15

  Luonnonvarakeskus LUKE suorittaa koekalastusta verkkosarjoilla​​.

  Toiminta on kalastuskuntien alueella. Verkkojen sijoituspaikat arvotaan.​

  KESÄJUHLAT JA VUOSIKOKOUS 2015

  Perinteiset kesäjuhlat Kanneljärven opistolla su 26.7.2015​

  Ovet avoinna klo 10:00 alkaen.​ Lounastarjoilu klo 11:00-13:00.

  Arpajaiset, onnenpyörä, luontorasti lapsille, pelejä.​

  Vuosikokous klo 13.​

  Luennoitsijavieraat: Jan Södersved / linnusto ja Esko Vuorinen / kasvit.

  Lämpimästi tervetuloa.​

  Vuosikokous ja kesäjuhlat 2014

  Yhdistyksebn vuosikokous ja kesäjuhlat pidetään tutussa paikassa, Kanneljärven opistolla su 27.7.2014.

  Ohjelmaa kello 10.00 alkaen.
  Veneajelu Hormalla.
  Lonas opiston ruokasalissa kello 10:30-13.00
  Kilpailuja, arpajaiset.
  Jäsenpalvelutiski, infotiski.
  Salin ohjelma alkaa kello 13:00.
  Tilaisuuden avaa Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen
  Sääntömääräinen vuosikokous.
  Taikashow, taikuri Kim Wist Kuikkabussi kuljettaa paikalle:

  Reitti 1: Jantoniementie 364-Karnaistentie - opisto
  Lähdöt kello 10:15 ja 11:25.

  Reitti 2: Hiidenkirnuntien ja Talviantien risteys - Humppilanniemi- opisto
  Lähdöt kello 10:50 ja 12:00

  Paluukuljetuksert iltapäivällä non-stop.

  Tervetuloa !

  Kesäjuhlat 2013 onnistuivat hyvin​

  Yhdistyksen vuosikokous ja kesäjuhlat pidettiin perinteiseen tapaan kesälomasesongin päätteeksi Kanneljärven opistolla.
  Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa kehityshankkeena ojavesien
  hidasteet ja muut hajakuormitusta vähentävät toimet. Hapetusta ja hoitokalastusta jatketaan viime vuosien tapaan.
  Henkilövalinnoissa hallituksen kokoonpanoon tuli yksi muutos. Heikki Honkelan tilalle valittiin uudeksi jäseneksi Hannu Teinilä.
  Heikki keskittyy jatkossa vesiosuuskunta-asioihin. Yhdistys kiittää Heikkiä tehdystä työstä ja hyvästä yhteistoiminnasta yhdistyksen ja
  vesiosuuskunnan välillä.

  Tutkija Torsti Salosen esitys Hormajärven historiasta ja asukkaista aina järven syntymisestä näihin päiviin keräsi suurimman yleisön.
  Vanhat valokuvat ja kartat olivat varmaan monelle ensi kertaa nähtävillä.
  Meillä hormajärveläisillä on takana hieno historia. Vaalitaan sitä ja tehdään uutta historiaa ympäristöä ja toisiamme kunnioittaen.

  Anna-Stiina Heiskanen esitteli Hormajärven tilaa ja sen kehitystä viimeisten miittausten ja raporttien perusteella. Niiden perusteella voi
  arvioida, että Hormajärven tila on vähitellen paranemassa. Lisää työtä on tehtävä edelleen hajakuormituksen vähentämiseksi.
  Kun asutuksen hajakuormitus vähenee jätevesijärjestelmien käytön myötä ja ojavesiä käsittelemällä, niin esimerkiksi fosforin
  kokonaiskuormitus voi aleta nykyisestä 25-30% seuraavan viiden vuoden aikana. Tällä on jo iso merkitys, kun tavoitellaan järvelle
  uutta tasapainotilaa, jossa järvi pystyy käsittelemään siihen tulevat ravinteet.
  Sisäisen kuormituksen hallinnassa tarvitaan hapetusta, kalojen poistopyyntiä ja vesikasvien poistoa.

  Kesäjuhlien ohjelmaan riiitti hyvin osallistujia. Veneajelut olivat täynnä. Puttikisassa löytyi voittajat. Rompetorilla tavara vaihtoi omistajaa.
  Hormajärven kalastuskunnat olivat paikalla myymässä pyydysmerkkejä ja kertomassa toiminnastaa. Arpoja ostettiin ja palkintoja voitettiin.
  LC Lohjan Omenaiset kattoivat upean kahvitarjoilupöydän.

  Kiitos talkooporukalle tilaisuuden järjestelyistä.Erikoiskiitos nimikarttataulun toteutuksesta "Riikan Enkeleille".

  Hyvää kesän jatkoa kaikille.
  Raimo Karjalainen


  Kesäjuhlat ja vuosikokous lauantaina 27.7.2013 Kanneljärven opistolla

  Horma​järvi-yhdistys ry:n vuosikokous on lauantaina 27.7.2013 klo 14:00 Kanneljärven opistolla, Karstuntie 537. Sääntömääräiset asiat.

  Perinteiset kesäjuhlat vietetään klo 11-15:00.

  Veneajelut Hormalla. Lähdöt klo 11, 12 ja 13. Ilmoittautuminen infopisteeseen.​

  Rompetori. Toimivaa tavaraa ( ei vaatteita yms.) voi tuoda pe 26.7. klo 17-19.00. Huutokauppa yhdistyksen hyväksi klo 12.​

  Elämää Hormajärven rannoilla. Historioitsija Torsti Salonen kertoo Hormajärven asukkaista ​mökeissä ja kartanoissa vuosien takaa. Esitys alkaa klo 13.

  Hormajärveläiset tutuiksi keskenään.

  Kilpailuja. Arpajaiset. Tukituotteita.​

  Tietoisku Hormajärven tilan kehityksestä.​

  Virvoikkepistettä hoitaa LC Lohjan Omenaiset.​​

  Tervetuloa kaikki Hormajärven ystävät.


  Uudet kotisivut on avattu

  Olemme uudistaneet kotisivujen rakenteen ja sisältöä.

  Uudistustyön tavoitteena on ollut lisätä sivustojen ajankohtaisuutta ja lisätä vuorovaikutusta jäsenistön, yhdistyksen hallituksen ja muiden sidosryhmien välillä.

  Avatun sivuston kehitystyö jatkuu ja uusia osia ja palveluja on tulossa.

  Sivustotyöryhmä on ollut Kim Wist , Riikka Ventelä ja Raimo Karjalainen.  Työryhmä toivoo palautetta ja sisältöehdotuksia.

  Hapettimet  ovat taas käynnissä

  Läntisellä altaalla olevien hapettimien sähkösyöttöjä on parannettu. Seisokin jälkeen pumput on käynnistetty uudelleen.

  Samalla keskukseen on liitetty etävalvontayhteys. Tämä varmistaa sen, että saamme tosiaikaiset tiedot pumppujen toiminnasta ja huoltotarpeesta.

  Kiitos talkoo porukalle Irma ja Matti Rouhiainen sekä Jussi Rängman.

  Kevään 2013 hoitokalastus

  Talven hoitokalastus on tarkoitus suorittaa nuottaamalla  muutamana päivänä maaliskuun aikana.

  Sää ja jääolosuhteet ratkaisevat toteutuuko hanke ja tarkemmin milloin.

  Hoitokalastusryhmän vetäjä toimii Jussi Rängman.

  Jantoniemi-Karnainen vesiosuuskunta

  Alueen Jantoniem-Karnainen vesihuoltoverkko on teknisesti valmis.  Ennallistamista ja viimeistelytöitä tehdään vielä alkukesään mennessä.

  Kiinteistöjen käyttöönotosta ja käyttösopimuksista antaa lisätietoja Heikki Honkela , p. 050 590 1160 , heikki.honkela@fonet.fi.

  Tämän uuden ja kolmen aiemman osuuskunnan verkkojen alueella on merkittävä osuus valuma-alueen kiinteistöistä.  Verkkojen saavutettavuus on arviolta   80% kaikista kiinteistöistä. Eri osuuskuntiin liittyneitä kiinteistöjä on nyt noin 170.  Myös muiden kiinteistöjen on huolehdittava riittävän tehokkaasta hajavesien käsittelystä hajajätevesiasetuksen vaatimusten mukaisesti.

  Hajakuormituksen vähenemisellä on merkittävä vaikutus Hormajärven tulevaisuuden kannalta.