WAVES-02
Järven tila

Järven tila

Leuto ja runsassateinen syksy 2020 aiheutti runsaitten valumavesien virtaamisen järveen ja järven pinta oli korkealla koko syksyn 2020. Hormajärven läntinen allas sai jääkannen 10 tammikuuta 2021. Sinilevää havaittiin Humppilanniemen tarkkailupisteellä hieman kesä- ja elokuussa, runsaasti 23.9. sekä hieman lokakuussa 2020. Pitkän ajan sinilevähavainnot vuosina 2008-2020 nähtävissä Järvi & Meri Wikissä.
 
Kesällä 2020 ja 2021 järvessä kasvoi paikoitellen runsaasti järvisätkintä, joka on yleensä puhtaan veden ilmentäjä ja kirkasvetisten ja hyväkuntoisten järvien laji.
 
Hormajärven läntisen altaan hapettimet pysäytettiin 14.10.2019 ja ne ovat olleet pysäytettynä siitä asti. Pohjanläheisen vesikerroksen happi loppui ja fosforipitoisuudet nousivat elo-syyskuussa 2020, mutta palautuivat normaalille tasolle joulukuun alussa. Järven vesipatsaan ravinnepitoisuudet eivät poikenneet aiempien vuosien tasosta. Maaliskuussa 2021 jäänalainen happitilanne syvänteessä oli kohtuullisen hyvä (happea yli 5mg litrassa).
 
Vesi-Eko oy:n raportin mukaan viime kesän (2020) läntisen altaan syvänneveden ravinnepitoisuudet vastasivat aiempien hapetusvuosien tasoa. Alustavien tulosten mukaan Hormajärven läntisen altaan syvänteen ravinteiden pidätyskyky voi olla parantunut.
 
Hormajärvellä on tehty hoitokalastusta vuodesta 2006 lähtien. Vuosina 2015 ja 2016 järvellä ei hoitokalastettu ja vuosina 2017-2019 hoitokalastuksen saalis oli pieni verrattuna parhaimpiin vuosisaaliisiin. Hormajärvellä tehtiin koeverkkokalastukset heinä- ja elokuussa 2020. Tämän avulla kartoitetaan kalaston rakennetta ja arvioidaan hoitokalastuksen