WAVES-02
Järven tila

Järven tila

Hormajärven pintaveden tila vuonna 2023 on jatkunut hyvänä ja jopa erinomaisena edellisvuosien tapaan. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry. tekemät yhteenvedot vuosien 2022 ja 2023 seurantatuloksista on ladattavissa sivun alaosasta. Yhdistys on tarkkaillut sinilevien esiintymistä Hormajärven läntisellä altaalla vuodesta 2008 alkaen ja tiedottanut havainnoista valtakunnallisen leväseurannan sivuilla Järvi & Meri Wikissä.
  
Hormajärven läntisen altaan hapettimet pysäytettiin 14.10.2019 ja ne ovat olleet pysäytettynä siitä asti. Järven pintaveden ravinnepitoisuudet ovat pysyneet alhaisena ja eivät ole poikenneet aiempien vuosien tasosta. 
  
Hormajärvellä ei ole tehty hoitokalastusta viime vuosina. Viimeiset hoitokalastukset tehtiin vuosina 2017-2019, jolloin rysillä saatu saalis oli pieni verrattuna parhaimpiin vuosisaaliisiin. Hormajärvellä tehtiin koeverkkokalastukset heinä- ja elokuussa 2020. Niiden avulla kartoitettiin kalaston rakennetta ja arvioitiin hoitokalastuksen vaikutusta.