WAVES-02
Kunnostus

Kunnostus

Hormajärven tilan parantamiseksi on tehty paljon työtä. Hormajärvi-yhdistys on toteuttanut kunnostustoimenpiteitä jo vuodesta 1991 alkaen. Olemme rakentaneet kosteikkoja ja ojien hidasteita, tehneet hoitokalastusta ja kustantaneet läntisen altaan syvänneveden jatkuvatoimisen hapetuksen vuodesta 2008 alkaen.

Hormajärvi-yhdistyksen tekemät tärkeimmät kunnostustoimet, vedentilan seurantapisteet ja havaintopaikat kartalla:

Hormajärven kunnostuskohteet on lisätty myös Vesistökunnostajan karttapalveluun: vesistökunnostajan karttapalvelu (arcgis.com).

Suuri osa Hormajärven ympäristön kiinteistöistä on liittynyt runkoviemäreihin ja sitä kautta kunnalliseen jätevesiverkkoon, mikä on vähentänyt jätevesien kuormitusta Hormajärveen.

Lue täältä, mitä kukin voisi tehdä Hormajärven hoitamiseksi.

Aktiivisesta kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä huolimatta Hormajärvi ei ole vielä saavuttanut kansallisissa vesienhoitosuunnitelmissa määriteltyä hyvää ekologista tilaa. Jatkamme edelleen Hormajärven kunnostusta ja hoitoa järven tilan parantamiseksi. Toteutamme Hormajärven kunnostus- ja hoitosuunnitelmaa ”Hormajärvi kohti hyvää tilaa v. 2019–2027”. Suunnitelman toteutti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tutkimuspäällikkö, FT Anne Liljendahl.

Suositukset
jatkotoiminpiteille

  • Jatkuvan syvännehapetuksen hyöty voi olla vähäinen koko järven kannalta: Selvitetään hapetuksen vähentämisen vaikutuksia järven happi- ja ravinnetilanteeseen.
  • Vuosittaisen hoitokalastuksen saalismäärä on jäänyt kauas tavoitteesta: Pidetään taukoa hoitokalastuksesta. Jatketaan kuitenkin ajoittain kevätrysäpyyntiä, koska se kohdistuu tehokkaasti särkikaloihin.
  • Selvitetään tarkemmin kalaston ja ravintoverkon rakennetta (miten hoitokalastus on vaikuttanut?).
  • Rakennettujen kosteikkojen toimivuutta seurataan (kokonaisravinteet, liuenneet ravinteet ja kiintoaines).
    • Tiedotetaan alueen viljelijöille hyvistä käytännöistä hillitä peltoviljelyn ravinne- ja kiintoainekuormitusta, kuten talvenaikainen kasvillisuuspeite pelloilla, maaperän kasvukyvystä huolehtiminen ja veden vaivaamien peltojen salaojitus ja veden ohjaus kosteikkoihin tai luonnonmukaisen kuivauksen edistäminen.

Toteutamme yhdessä LUVYn kanssa Hormajärven kunnostushanketta vuosina 2020-2022.